Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Διακριθέντες, στοιχεία και κείμενα...


Σας παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 να μας μας στείλετε ένα πολύ σύντομο βιογραφικό σας (περίπου 100 λέξεων) συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτογραφία σας,  θα συμπεριληφθούν στο λεύκωμα ή/και στο πρόγραμμα, καθώς και λίγα λόγια (2-3 γραμμές) για τη συμμετοχή σας που προκρίθηκε.


Σας ευχαριστούμε πολύ.