3ος Διαγωνισμός

Το θέμα του 3ου Διαγωνισμού είναι η κρίση και το ζητούμενο είναι φωτογραφίες τοπίου που την αποδεικνύουν, την περιγράφουν, την απεικονίζουν.

Η παρουσία ανθρώπινου στοιχείου σε αυτές τις φωτογραφίες είναι δευτερεύουσας σημασίας. Η απουσία του ανθρώπου, αντίθετα, μπορεί να τις κάνει δραματικότερες.

Φωτογραφίες έγχρωμες και ασπρόμαυρες από τους Δήμους της Νότιας Αθήνας, με ελάχιστο μέγεθος 4mp -ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση σε μεγάλη διάσταση- χωρίς χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας για την τροποποίηση τους (με την εξαίρεση προφανώς του καδραρίσματος και των ρυθμίσεων εμφάνισης -αντίθεσης, φωτεινότητας, curves, κ.λπ.).