Προηγούμενοι Διαγωνισμοί


Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα, έχει διοργανώσει δύο ακόμα διαγωνισμούς, στο τέλος του 2011 και 2012 αντίστοιχα. Οι διαγωνισμοί είναι πάντα ανοικτοί σε όλες τις ηλικίες, ιδιότητες των ενδιαφερομένων και βαθμό ενασχόλησης με τη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες, ψηφιακές ή αναλογικές (που όμως πρέπει να μας έρθουν σε υψηλής ανάλυσης σάρωση) και δεν επιτρέπεται η δημιουργική χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας (πχ για να προσθέσουν ή αφαιρέσουν αντικείμενα ή άλλα χαρακτηριστικά του κάδρου, πέραν αυτών που επιτάσσει το καδράρισμα, και οι ρυθμίσεις αντίθεσης, φωτεινότητας, χρώματος κλπ.